voorwaarden voor ondersteuning

Voorwaarden voor ondersteuning:


De gewijzigde voorwaarden om ondersteuning te kunnen aanvragen voor schooljaar 2019-2020  kan u terugvinden in de nieuwe omzendbrief van het ondersteuningsmodel.


Voor vragen kan u steeds terecht bij het CLB of het aanspreekpunt van het ondersteuningsnetwerk.