beheerscomité

  Beheerscomité Ondersteuningsnetwerk Kempen:

 

 

Volgende personen maken deel uit van het beheerscomité van Ondersteuningsnetwerk Kempen. Zij       vertegenwoordigen de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs van het ondersteuningsnetwerk, CLB en pedagogische begeleiding:

 

Namens schoolbesturen:

 • KOBArT                                                                 Carine Verheyen
 • vzw KOGEKA                                                         Nicole Boonen
 • kOsh Herentals                                                      Herman Snoeys
 • OZCS Zuid-Kempen                                               Tom Belmans
 • KOBA Zuiderkempen                                              Eric Van Roy
 • Katholiek Onderwijs Mol                                         Theo Gorssen
 • vzw Anker                                                             Joost Wynants
 • vzw CEBECO                                                          Bob Van de Putte
 • vzw IMG                                                                Petra Van De Velde
 • vzw VIBO                                                              Jeanne Van den Broeck
 • Scholen MPI Oosterlo                                             Katrien Albrecht
 • vzw Tongelsbos                                                     Ilse van de Vreugde

 

Namens centra voor leerlingenbegeleiding:

 

 • VCLB Kempen                                                       Ilse Vandepoel
 • VCLB het Kompas                                                  Liesbeth Vrijdaghs

 

Namens vzw PBDKO – pedagogische begeleidingsdienst regio Antwerpen

 

 • Niveaucoördinator SO                                            Luc Wyns

 

 

Het beheerscomité van het ondersteuningsnetwerk maakt afspraken over:

 

•de aanwending van de door de paritaire commissie toegekende omkaderingsenveloppe; zij kent de omkadering toe aan de onderliggende buo-scholen

 

•de inzet van alle ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk, met inbegrip van de competentiebegeleiders

 

•de wijze waarop het CLB betrokken wordt in het ondersteuningsnetwerk

 

•de organisatie van het zorgloket

 

•hoe het tegemoet komt aan de ondersteuningsvragen van ouders

 

•de samenwerking met scholen van andere netten, met ondersteuningsnetwerken van andere netten en met andere zorgverstrekkers, zoals multifunctionele centra (MFC’s), centra voor ambulante revalidatie (CAR)