beheerscomité

Ondersteuningsnetwerk Kempen ON 26

ondersteuningsnetwerkkempen

BEHEERSCOMITE

Beheerscomité Ondersteuningsnetwerk Kempen:

 

Volgende personen maken deel uit van het beheerscomité van Ondersteuningsnetwerk Kempen. Zij       vertegenwoordigen de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs van het ondersteuningsnetwerk, CLB en pedagogische begeleiding:

 

Namens schoolbesturen:


 • KOBArT: Carine Verheyen
 • vzw KOGEKA: Nicole Boonen
 • kOsh Herentals: Herman Snoeys 
 • OZCS Zuid-Kempen: Tom Belmans
 • KOBA Zuiderkempen: Eric Van Roy
 • Katholiek Onderwijs Mol: Theo Gorssen
 • vzw Anker: Joost Wynants
 • vzw CEBECO: Bob Van de Putte
 • vzw IMG: Petra Van De Velde
 • vzw VIBO: Jeanne Van den Broeck
 • Scholen MPI Oosterlo: Katrien Albrecht
 • vzw Tongelsbos: Ilse van de Vreugde

 

Namens centra voor leerlingenbegeleiding:

 

 • VCLB Kempen: Ilse Vandepoel
 • VCLB het Kompas: Liesbeth Vrijdaghs

 

Namens vzw PBDKO – pedagogische begeleidingsdienst regio Antwerpen

 

 • Niveaucoördinator SO:Luc Wyns

 


Het beheerscomité van het ondersteuningsnetwerk maakt afspraken over:

 

•de aanwending van de door de paritaire commissie toegekende omkaderingsenveloppe; zij kent de omkadering toe aan de onderliggende buo-scholen

 

•de inzet van alle ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk, met inbegrip van de competentiebegeleiders

 

•de wijze waarop het CLB betrokken wordt in het ondersteuningsnetwerk

 

•de organisatie van het zorgloket

 

•hoe het tegemoet komt aan de ondersteuningsvragen van ouders

 

•de samenwerking met scholen van andere netten, met ondersteuningsnetwerken van andere netten en met andere zorgverstrekkers, zoals multifunctionele centra (MFC’s), centra voor ambulante revalidatie (CAR)

 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren