nieuws

NIEUWS

Seminaries ondersteuningsnetwerken regio Antwerpen


Samenwerken, samen leren is waar we ongelooflijk in geloven.

We ervaren de kracht! Daarom slaan ook dit jaar de Antwerpse ondersteuningsnetwerken (VOKAN - Antwerpen Plus
- Kempen) de handen in elkaar om aan ‘level up’ te doen en voor onze partners een ontmoetingsmoment in elkaar te steken. Dit schooljaar doen we dat in de vorm van een seminarie. Bij deze seminaries steken we een tandje bij en willen we leren van elkaar rond een bepaald thema dat vaak aan bod komt in scholen.


We bieden op drie verschillende momenten, op drie verschillende locaties, drie verschillende thema’s aan waar jullie
een keuze uit kunnen maken. Je kan kiezen of je 1, 2 of 3 keren aansluit, live of online. We organiseren ons corona-proof waarbij we een maximum aantal deelnemers per keer fysiek toelaten, naast de deelnemers die online aansluiten.


Elk seminarie duurt een halve dag en ziet er als volgt uit:

  • Een korte toelichting van ons ‘samen verhaal’ van de afgelopen 3 jaar als ondersteuningsteams en een gezamenlijke vooruitblik naar het begeleidingsdecreet
  • Een gastspreker die input brengt rond een inhoudelijk thema
  • Deelnemers denken in klein groepjes (fysiek of online) na rond het aangeboden thema


Inschrijven kan via deze link.


We kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten op één van onze seminaries!We organiseren onderstaande seminaries:


1. DE INCLUSIEVE SCHOOL
Doelgroep = iedereen die de organisatie van een school bepaalt


Omgaan met diversiteit in het Vlaamse onderwijs blijft een hele uitdaging. Welke zaken liggen wel in de macht van een school om er iets mee te doen? Wie durft hierover mee out of the box te denken? Hoe zorgen we ervoor dat succesfactoren meer ingang vinden in onze school? Hoe laten we de diversiteit tot zijn recht komen zodat iedereen kan excelleren?


Gastspreker en moderator: Beno Schraepen (AP-hogeschool)


2. GOL(L)D
Doelgroep = directies, zorgcoördinatoren, leerkrachten, CLB-medewerkers en pedagogische
begeleiding


We willen de aanwezigen de kans geven om kort kennis te maken met het GOL(L)D-concept.
We nemen jullie mee om vanuit het GOLLD-concept samen op zoek te gaan naar hoe we kunnen inzetten op het gericht ondersteunen van leraren in het leren omgaan met diversiteit in scholen. Het GOLLD-concept heeft als doelstelling de leraar competenter te maken in het omgaan met alle leerlingen, dit door de doelmatigheidsbeleving ‘de leerkracht doet ertoe’ te vergroten. Dit kan men bereiken door te vertrekken vanuit de leervraag van de leraar. Vanuit de krachten van een leerkracht gaan we samen met de verschillende partners op een school kijken wat de leerkracht het liefst veranderd zou willen zien in functie van de leerlingen met specifieke noden. We bekijken hoe we een leervraag kunnen formuleren waarmee we met de verschillende partners op een school aan de slag gaan in functie van de leerlingen met specifieke
noden. We trachten de input verder te concretiseren door samen een aantal leervragen te formuleren.


Gastspreker en moderator: Dr. Inge Vandeputte (vakgroep orthopedagogiek UGent)


3. CO- EN TEAM TEACHING ALS ANTWOORD OP DIVERSITEIT IN ONZE KLASSEN
Team teaching is een hulpmiddel om tegemoet te komen aan de noden van een diverse klasgroep. Het is echter geen wondermiddel of succesformule. Net zoals bij elke didactische werkvorm die theoretisch inzicht vergt, is het vooral de transfer naar jouw klascontext die het verschil kan maken voor deze leerlingen. Team teaching is echter meer dan "een extra paar handen in de klas". Door intensief samen te plannen, les te geven en te evalueren verruim en verdiep je
tevens je kennis en vaardigheden binnen een versterkende complementariteit met je team teacher. Dit vergroot tevens je professioneel zelf verstaan, je reflecterend vermogen en draagt positief bij tot je welbevinden als leerkracht in je klas en met je schoolteam. We lichten de 7 modellen van team teaching toe, overlopen we do’s en dont’s, bespreken wat dit vraagt van jou als (zorg)leerkracht en (school)cultuur.


(slechts een beperkt aantal personen kan deze bijeenkomst live volgen)


In samenwerking met Arteveldehogeschool Gent

     Dinsdag 20 oktober ‘20
     DE INCLUSIEVE SCHOOL
     13 uur—16 uur
     Vormingscentrum
     Smekenstraat 61
     2390 Malle

     Donderdag 12 november ‘20
     HET GOLLD CONCEPT
     9 uur —12 uur
     HTCT
     Kempenlaan 36
     2300 Turnhout

     Dinsdag 24 november ‘20
     CO- EN TEAMTEACHING
     9 uur—12 uur
     Academie van Mortsel
     Eggestraat 13
     2640 Mortsel

CORONA


Beste directie

Beste leerlingbegeleider/zorgcoördinator


De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. Dit heeft uiteraard ook invloed op onze werking als ondersteuningsnetwerk.


Wij volgen, net zoals jullie, de richtlijnen van de overheid om de contacten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken om zo de kwetsbare groepen te beschermen.


Voor onze samenwerking betekent dit concreet:


Dat we ervan uitgaan dat alle geplande overlegmomenten (klassenraden, individueel overleg, vergaderingen,…) op de scholen voor de komende weken afgelast worden en uitgesteld worden naar een later moment of, indien ze dringend zijn, zoveel mogelijk zullen plaatsvinden via mail, smartschool, telefoon, skype.


Dat we voor de lopende ondersteuningstrajecten beschikbaar blijven en waar nodig leerkrachten en leerlingen ondersteunen via mail, smartschool, telefoon, skype.


Dat indien de aanwezigheid van één van onze ondersteuners om dringende reden gewenst is op uw school u contact opneemt met info@ondersteuningsnetwerkkempen.be.


Indien u nog vragen hebt, kan u ook steeds terecht op datzelfde mailadres.


Wij willen jullie verder ook oprecht bedanken om mee zorg te dragen voor elkaar en voor de vele, vaak hartverwarmende, communicatie die er reeds via mail of smartschool gevoerd werd. Op deze manier houden we elkaar op de hoogte van alle afspraken en zoeken we samen naar oplossingen voor de problemen die zich nu stellen.

Inspiratiedag THINCLUSIEOp 13 februari hebben de ondersteuners van verschillende ondersteuningsnetwerken een gezamenlijke inspiratiedag gehouden. Deze ‘Thinclusie’ bracht meer dan 400 ondersteuners van VOKAN, Antwerpen Plus, Kempen en de Accolade bijeen rond het gezamenlijke thema ‘Inclusie’. Meer dan inspireren

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren