ouders

INFORMATIE

Aanspreekpunt voor ouders:

 

Hoe een ondersteuningsvraag stellen?

 

Het stellen van een ondersteuningsvraag aan het ondersteuningsnetwerk of het aanmelden gebeurt steeds door de school na overleg met de betrokken leerling, ouders en CLB.

 

Indien het u als ouders aangewezen lijkt om een ondersteuningsvraag te stellen voor uw zoon of dochter, richt u zich best tot de school van uw kind. De school kan na overleg met ouders en CLB beslissen om een ondersteuningsvraag te stellen aan het ondersteuningsteam. CLB maakt dan een gemotiveerd verslag of een verslag op, waarmee de school kan aanmelden bij het ondersteuningsteam.


Vragen in verband met het ondersteunigsnetwerk?

Ouders die vragen hebben in verband met de werking van het ondersteuningsnetwerk, de voorwaarden voor ondersteuning, de procedure om ondersteuning aan te vragen, .... kunnen hiervoor terecht bij het CLB of contact opnemen met de contactpersoon van het ondersteuningsnetwerk.

 


Communicatie met ouders tijdens een ondersteuningstraject?

De communicatie met ouders gebeurt voornamelijk via de school. De school geeft aan ouders door hoe de ondersteuning verloopt en zij nodigen hen uit voor evaluatiemomenten.  Indien gewenst kan er contact zijn tussen ouders en de ondersteuner. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze algemene coördinator en aanspreekpersoon.

 

 

Mieke Quirijnen

algemeen coördinator

aanspreekpersoon Ondersteuningsnetwerk Kempen

 

telefoonnummer:

0472 12 36 64

 

e-mailadres:

info@ondersteuningsnetwerkkempen.be

 

Ontmoetingsavonden

Beste ouder(s)


Inclusie, inclusie al wat de klok slaat, inclusie?!
Het is me wat…
We delen het en nemen het mee op pad.
Het is een thema dat ons allen raakt.

Via de media worden we overstelpt met allerlei berichten.
We kunnen ons best voorstellen dat dit net zoals bij ons ook bij u veel vragen oproept.

Op een ontmoetingsavond willen we u hierover informeren en beluisteren.
Via uw zoon of dochter heeft u al kennisgemaakt met het ondersteuningsnetwerk.

Voor sommigen is het al vertrouwd, voor anderen is het nieuw.
Een belangrijke pijler in de inclusieve gedachte is de betrokkenheid van ouders.

We zijn nieuwsgierig naar uw ervaringen en horen graag hoe u als ouder de weg naar het ondersteuningsnetwerk (school, CLB, ondersteuners) eenvoudig kan vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren