werking

Werkwijze

 

Onderstaand stroomschema geeft weer hoe scholen samenwerken met CLB, pedagogische begeleiding en ondersteuningsnetwerken in het kader van zorg. Belangrijk is dat leerlingen en ouders in élke fase van het zorgcontinuüm betrokken worden.

 

In dit document, kan u uitgebreid nalezen wie samenwerkt in fase 0,1,2 en 3 van het zorgcontinuüm om zorg op maat te bieden voor elke leerling.

Copyright © All Rights Reserved