beheerscomité

Volgende personen maken deel uit van het beheerscomité van Ondersteuningsnetwerk Kempen. Zij vertegenwoordigen de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs van het ondersteuningsnetwerk, CLB en pedagogische begeleiding:

 

Namens schoolbesturen:

 • KOBArT Leo Wens
 • vzw KOGEKA Nicole Boonen
 • kOsh Herentals Herman Snoeys
 • OZCS Zuid-Kempen Tom Belmans
 • KOBA Zuiderkempen Chantale Smeyers
 • Katholiek Onderwijs Mol Theo Gorssen
 • vzw Vrij Onderwijs Westerlo en omgeving Joost Wynants
 • vzw CEBECO Bob Van de Putte
 • vzw IMG Rita Verberck
 • vzw VIBO Jeanne Van den Broeck
 • Scholen MPI Oosterlo Michelle Verreydt
 • vzw Tongelsbos Ilse van de Vreugde

 

Namens centrum voor leerlingenbegeleiding:

 

 • VCLB Kempen Jef Moorkens
 • VCLB het Kompas Luc Verheyden

 

Namens vzw PBDKO – pedagogische begeleidingsdienst regio Antwerpen

 

 • Niveaucoördinator SO Luc Wyns

 

 

Het beheerscomité van het ondersteuningsnetwerk maakt afspraken over:

•de aanwending van de door de paritaire commissie toegekende omkaderingsenveloppe; zij kent de omkadering toe aan de onderliggende buo-scholen

•de inzet van alle ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk, met inbegrip van de competentiebegeleiders

•de wijze waarop het CLB betrokken wordt in het ondersteuningsnetwerk

•de organisatie van het zorgloket

•hoe het tegemoet komt aan de ondersteuningsvragen van ouders

•de samenwerking met scholen van andere netten, met ondersteuningsnetwerken van andere netten en met andere zorgverstrekkers, zoals multifunctionele centra (MFC’s), centra voor ambulante revalidatie (CAR)

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved