aanmelden

Beste directies,

Beste (zorg)leerkrachten,

Beste CLB-medewerker,

 

Voor de monitoring van onze werking, vragen we om ondersteuningsvragen in te dienen bij het zorgloket.

 

Een ondersteuningsvraag kan gesteld worden, wanneer:

  • een duidelijke hulpvraag is van de leerkracht of het leerkrachtenteam (ism met ouders/leerling) naast de hulpvraag van de leerling
  • de ouders op de hoogte zijn gebracht door de school dat er een ondersteuningsvraag ingediend zal worden
  • het CLB mee betrokken is en er een gemotiveerd verslag, verslag of afgerond HGD-traject voor type 3 werd afgewerkt.
  • er aan de wettelijke voorwaarden voor ondersteuning werd voldaan (zie voorwaarden voor ondersteuning)

 

Bij nieuwe aanmeldingen of aanmeldingen via de Excel-lijst vragen we om het digitaal aanmeldformulier hieronder in te vullen zodat we over voldoende info beschikken.

 

Bij de ‘heropstart’ van ondersteuningsvragen (die eerder werden afgerond of ‘on hold’ gezet), volstaat het om een mail te sturen naar het zorgloket (info@ondersteuningsnetwerkkempen.be)

Graag in de mail volgende zaken vermelden: naam van de school, naam van de betrokken ll., naam van de betrokken CLB medewerker en de actuele hulpvraag. Van zodra de vraag besproken is op het zorgloket, ontvangt u via mail een bericht of er al dan niet onmiddellijk capaciteit is om de vraag op te nemen.

 

 

 

Digitaal aanmeldformulier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een gemotiveerd verslag
een verslag
een inschrijvingsverslag
HGD-traject type 3
geen verslag
 
type basisaanbod
type 2 mentale beperking
type 3 gedrags- en emotionele stoornissen
type 4 motorische beperking
type 5 chronische ziekte
type 6 visuele beperking
type 7 auditieve beperking
type 7 spraak- /taalontwikkelingsstoornissen
type 9 autismespectrumstoornissen
 
 
 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved