aanmelden

Bij aanmelding voor de kleine types (2,4,7) hoeft u als u aanmeldt via ons digitaal systeem (diplon), geen aparte aanmelding te doen via DISCIMUS bij Agodi voor 1 oktober.
Diplon heeft een gebruiksvriendelijke manier uitgewerkt om een automatische koppeling te doen via DISCIMUS aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi).
Ga verder naar Diplon en volg de instructies.
U hoeft geen aparte aanmelding te doen bij Agodi via DISCIMUS. 
Aanmeldingen voor de kleine types voor 30 september worden meegenomen

meegeteld op de teldag 1 oktober.