aanmelden

Beste directies,

Beste (zorg)leerkrachten,

Beste CLB-medewerker,

 

 

Om ondersteuning te kunnen aanvragen is er vanaf schooljaar 2018-2019 voor elke vorm van

ondersteuning een gemotiveerd verslag (GV) of een verslag (V) (dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs of gewoon onderwijs met IAC) nodig.

Vanaf het moment dat het gemotiveerd verslag aan de school is afgeleverd, kan de school een aanmelding doen bij het ondersteuningsteam. Door aan te melden vanaf het moment dat het gemotiveerd verslag klaar is, kan de aanmeldingsprocedure aanzienlijk worden verkort en hoeven scholen niet opnieuw al hun informatie op te lijsten voor het ondersteuningsteam. Bij het startgesprek zullen ondersteuners zich baseren op het GV of V als beginsituatie. Aanmeldingen vanaf volgend schooljaar gebeuren via een verkorte digitale aanmelding op onze website.

Omdat we als ondersteuner een mandaat nodig hebben van de leerkracht om samen als partners aan de slag te gaan met een ondersteuningsvraag, vragen we aan scholen om géén aanmeldingen te doen voor 1 september, zodat de leerkrachten betrokken kunnen worden bij het formuleren van een ondersteuningsvraag. We voorzien wel in elke school vanaf 1 september een ankerpersoon die gedurende de eerste twee weken van september tegemoet kan komen aan de eerste zorgen van leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag. De ankerpersonen van dit schooljaar kunnen nu per school al een overzicht maken van leerlingen die vanaf 1 september extra aandacht vragen. Op deze manier hopen we samen zorg te kunnen dragen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op een school en hen een vlotte start van het schooljaar te kunnen garanderen.

Vanaf 1 september 2018 zal u hieronder een verkorte aanmeldingsprocedure terugvinden.

 

Digitaal aanmeldformulier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een gemotiveerd verslag
een verslag
een inschrijvingsverslag
HGD-traject type 3
geen verslag
 
type basisaanbod
type 2 mentale beperking
type 3 gedrags- en emotionele stoornissen
type 4 motorische beperking
type 5 chronische ziekte
type 6 visuele beperking
type 7 auditieve beperking
type 7 spraak- /taalontwikkelingsstoornissen
type 9 autismespectrumstoornissen
 
 
 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved