aanmelden

Aanmelden via het DIgitaal PLatform voor ONdersteuningsnetwerken - 'DIPLON'

4 stappen op weg naar aanmelding via DIPLON:


Stap 1: Een verantwoordelijke (bv. directie) van elke school zal zich via :

ondersteuningsnetwerkkempen.diplon.be éénmalig moeten registreren. 


Stap 2: De schoolverantwoordelijke nodigt medewerker(s) van zijn school uit om zich te registreren. De schoolmedewerkers zullen de personen zijn die nieuwe aanmeldingen doen.

Het systeem mailt hiervoor automatisch een registratielink naar de medewerkers.


Stap 3: De schoolverantwoordelijke maakt minstens één departement aan (bv. een vestiging, graad, …) en koppelt er een schoolmedewerker aan die reeds geregistreerd is.

De schoolverantwoordelijke kan op elk moment inloggen in het systeem om een overzicht te krijgen van alle aanmeldingen en ondersteuningen in de school.


Stap 4: Een schoolmedewerker kan een leerling aanmelden door in te loggen bij:

ondersteuningsnetwerkkempen.diplon.be om vervolgens het gemotiveerd verslag of verslag op te laden in een beveiligde digitale omgeving. Vermits het gemotiveerd verslag of verslag de nodige info om aan te melden bevat, is geen verdere info vereist.Inloggen en aanmelden via DIPLON kan zowel voor scholen van Ondersteuningsnetwerk Kempen als voor scholen buiten Ondersteuningsnetwerk Kempen die een type 2,4 of 7 vraag willen aanmelden bij één van onze BuO-scholen.


Bij vragen of problemen in verband met het registreren of aanmelden kan contact opnemen met de ankerpersonen van uw school.

U kan eveneens mailen of bellen naar:


deborah.nargier@ondersteuningsnetwerkkempen.be

0472 12 36 64Voor schooljaar 2019-2020 kan u voorlopig enkel administratief aanmelden door de aanvraag in werkversie te plaatsen.

Vanaf 1 september 2019 kan u de vraag effectief indienen zodat u de gelegenheid heeft om met de nieuwe leerkracht te overlegeen over het forumeren van de ondersteunignsvraag van de leerkracht.
Aanmelden kan voor alle types gedurende het hele schooljaar.Copyright © All Rights Reserved