aanmelden

Ondersteuningsnetwerk Kempen

 

ON 26

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

Beste directies,

Beste (zorg)leerkrachten,

Beste CLB-medewerker,

 

Tot 1 september kan u ondersteuningsvragen indienen door de Excel-lijst (die samen met CLB werd opgesteld) met overzicht van leerlingen met een ondersteuningsnood ) te mailen naar info@ondersteuningnetwerken.be

Mogen we vragen om bij de aanmelding ook uw contactpersoon van CLB in cc te zetten zodat ze op de hoogte zijn van de aanmelding.

 

Om in de toekomst nog vlotter aan te melden, stappen we vanaf 1 september 2017 over op een digitaal aanmeldsysteem. Wanneer een school na overleg met CLB van mening is dat ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk aangewezen is, kan de school via onderstaand aanmeldingsformulier een aanmelding doen bij ons ondersteuningsnetwerk.

We danken u alvast om gebruik te maken van dit digitaal systeem. Dit geeft ons de mogelijkheid om nog een beter overzicht van de ondersteuningsvragen en de nood aan ondersteuning te krijgen.

 

Alvast dank voor uw begrip!

 

 

Digitaal aanmeldformulier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een gemotiveerd verslag
een verslag
een inschrijvingsverslag
HGD-trjact type 3
geen verslag
 
type basisaanbod
type 2 mentale beperking
type 3 gedrags- en emotionele stoornissen
type 4 motorische beperking
type 5 chronische ziekte
type 6 visuele beperking
type 7 auditieve beperking
type 7 spraak- /taalontwikkelingsstoornissen
type 9 autismespectrumstoornissen
 
 
 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved