aanmelden

Aanmelden via het DIgitaal PLatform voor ONdersteuningsnetwerken - 'DIPLON'

4 stappen op weg naar aanmelding via DIPLON:


Stap 1: Een verantwoordelijke (bv. directie) van elke school zal zich via :

ondersteuningsnetwerkkempen.diplon.be éénmalig moeten registreren. 


Stap 2: De schoolverantwoordelijke nodigt medewerker(s) van zijn school uit om zich te registreren. De schoolmedewerkers zullen de personen zijn die nieuwe aanmeldingen doen.

Het systeem mailt hiervoor automatisch een registratielink naar de medewerkers.


Stap 3: De schoolverantwoordelijke maakt minstens één departement aan (bv. een vestiging, graad, …) en koppelt er een schoolmedewerker aan die reeds geregistreerd is.

De schoolverantwoordelijke kan op elk moment inloggen in het systeem om een overzicht te krijgen van alle aanmeldingen en ondersteuningen in de school.


Stap 4: Een schoolmedewerker kan een leerling aanmelden door in te loggen bij:

ondersteuningsnetwerkkempen.diplon.be om vervolgens het gemotiveerd verslag of verslag op te laden in een beveiligde digitale omgeving. Vermits het gemotiveerd verslag of verslag de nodige info om aan te melden bevat, is geen verdere info vereist.Inloggen en aanmelden via DIPLON kan zowel voor scholen van Ondersteuningsnetwerk Kempen als voor scholen buiten Ondersteuningsnetwerk Kempen die een type 2 of type 4- vraag willen aanmelden bij één van onze BuO-scholen.


Bij vragen of problemen in verband met het registreren of aanmelden kan contact opnemen met de ankerpersonen van uw school.

U kan eveneens mailen of bellen naar:


deborah.nargier@ondersteuningsnetwerkkempen.be

0472 12 36 64


Graag geven we nog enkele tips die kunnen helpen bij het werken met DIPLON:


- Opstellen van een aanvraag:

Bij het uitnodigen van een CLB, is het belangrijk dat u het volledige emailadres ingeeft.

Duidt het ondersteuningstype + rapporttype aan dat op het IV,V of GV staat.


- Ingediende aanvraag:

Is het opgeladen document foutief of onvolledig? U kan een extra document opladen. Een document verwijderen is niet mogelijk.


- Ingediende aanvraag HGD T3:

cfr. Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs

Gelieve voor de ingediende aanvragen HGD T3 vanaf 1 januari 2019 een GV verslag op te laden indien ondersteuning aangewezen blijft.

Meer info hierover kan u vinden via deze link.Copyright © All Rights Reserved