informatie voor ouders

Het stellen van een ondersteuningsvraag aan het ondersteuningsnetwerk of het aanmelden gebeurd steeds door de school na overleg met de betrokken leerling, ouders en CLB. Indien het u als ouders aangewezen lijkt om een ondersteuningsvraag te stellen voor uw zoon of dochter, richt u zich best tot de school van uw kind. Zij zullen een ondersteuningsvraag indienen indien ze van oordeel zijn dat externe ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk is aangewezen naast de ondersteuning die op school geboden wordt om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

 

Ouders die vragen hebben in verband met de werking van het ondersteuningsnetwerk, de voorwaarden voor ondersteuning, de procedure om ondersteuning aan te vragen, .... kunnen via mail of telefonisch contact opnemen met de contactpersoon van het ondersteuningsnetwerk. We doen al het mogelijk om jullie zo snel mogelijk verder te helpen.

 

 

 

Mieke Quirijnen

algemene coördinator

aanspreekpersoon Ondersteuningsnetwerk Kempen

telefoonnummer:

0472 12 36 64

 

e-mailadres:

info@ondersteuningsnetwerkkempen.be

 

Copyright © All Rights Reserved