visie & werkwijze

Ondersteuningsnetwerk Kempen

 

ON 26

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

Onze krachtlijnen

 

 

 

 

 • Ondersteuning is mogelijk op 3 niveaus: leerling, leerkracht, schoolteam.

 

 

 

 • We zetten in op cocreatie en wederkerigheid.

 

 

 

 • We willen als evenwaardige partner collega’s in het gewoon onderwijs ontmoeten.

 

 

 

 • Door uitwisseling van praktische handvatten en specifieke knowhow willen we elkaar inspireren en motiveren.

 

 

 

 • Vertrekkend vanuit het oplossingsgericht denken, bouwen we verder op wat werkt.

 

 

 

 • Ondersteuning is voldoende flexibel, vraaggestuurd, op maat, schoolnabij en laagdrempelig.

 

Vanuit Ondersteuningsnetwerk Kempen zetten we in op:

 

 1. Professionalisering (intervisie, vorming, coaching…) en deskundigheid van de ondersteuners.

 

 1. Hiervoor behouden we een link met BuO om specifieke deskundigheid te kunnen garanderen.

 

 1. Een structurele samenwerking met CLB, pedagogische begeleiding, MFC, CAR en externe partners (therapeuten, diagnostische centra…).

 

 1. Verschillende disciplines (leerkrachten, logopedisten, kinesitherapeuten, psychologen…) vanuit verschillende contexten (BuBaO, BuSO, BaO, SO, GON, waarborg, …) met de juiste competenties.

 

 1. Een gezamenlijke visie en afstemming tussen de verschillende netwerken.

 

 1. Het delen van expertise. Ontbrekende expertise in het éne netwerk wordt opgevangen door samenwerking met een ander netwerk zodat op élke ondersteuningsvraag een passend antwoord gegarandeerd wordt.

Werkwijze

 

Op onderstaand document kan je zien welke stappen doorlopen worden van aanvraag tot

ondersteuning. Dit document vormt een stappenplan voor de opstart naar ondersteuningsnetwerken

en zal gaandeweg nog worden bijgestuurd op basis van ervaringen, knelpunten en succesfactoren.

We zijn uiteraard bereid om samen met alle partners te reflecteren over onderstaande werkwijze!

Jullie vragen en bedenkingen zijn steeds welkom!

Copyright © All Rights Reserved